Strandberg_Boden Standard 6 Tremolo QM Bengal Burst C1902338